Congressen VROEG


Congressen VROEG

11-05: Tijdig signaleren in de Kinderopvang

07-06: Eetproblemen bij jonge kinderen

18-05: Korting op: Taalontwikkelingsstoornis

15-11: Congres Vroegsignalering bij baby's

Baby’s en peuters in de verkiezingen – een analyse

Baby’s en peuters in de verkiezingen – een analyse

Welke kansen benutten politieke partijen om de ontwikkeling van baby’s en peuters een zet in de goede richting te geven? Marilse Eerkens keek naar de daden van...

Oorzaken eetproblemen bij jonge kinderen lopen flink uiteen

Oorzaken eetproblemen bij jonge kinderen lopen flink uiteen

Veel jonge kinderen worstelen met een eetprobleem. “De oorzaken kunnen flink uiteenlopen”, vertelt prof.dr. Hugo Heymans. “Allereerst speelt vaak de...

Bewegen centraal in eerste editie 2017 van Vakblad Vroeg

Bewegen centraal in eerste editie 2017 van Vakblad Vroeg

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg gaat onder meer over bewegen in de breedste zin van het woord. Beweging bij de start van het leven. Naast de thema-artikelen belicht...

Relatie tussen ongezonde darmflora op jonge leeftijd en autisme

Relatie tussen ongezonde darmflora op jonge leeftijd en autisme

Mensen met autisme hebben andere bacteriën en schimmels in hun darmen dan wie de stoornis niet heeft. Mogelijk beïnvloeden die het immuunsysteem en de...

Onderzoek naar invloed ‘eerste hapjes’ op gewichtsontwikkeling prematuren

Onderzoek naar invloed ‘eerste hapjes’ op gewichtsontwikkeling prematuren

Wat is het mogelijke effect van vaste voeding bij te vroeg geboren kinderen op (over)gewicht op latere leeftijd? Naar die vraag is op initiatief van kinderartsen in...

Zes gemeentelijke collectieven maken vuist tegen kindermishandeling

Zes gemeentelijke collectieven maken vuist tegen kindermishandeling

Om te komen tot een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht. In deze zes collectieven werken gemeenten...

Virtual Reality helpt kinderen met eenzijdige verlamming revalideren

Virtual Reality helpt kinderen met eenzijdige verlamming revalideren

Een Virtual Reality bril kan worden ingezet bij de revalidatie van kinderen met eenzijdige verlamming. Daarbij wordt het opmeten van de goede hand terugvertaald in een...

[1]    «    6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12    »    [309]