Adverteren

Vakblad Vroeg biedt verdieping aan alle professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind vanaf het moment van conceptie tot ongeveer 7 jaar. De prodcuten van VROEG - kwartaalmagazine, wekelijkse nieuwsbrief en website - zijn voor hen een belangrijke nieuws- en inspiratiebron.

1. Kwartaalmagazine
Vakblad VROEG is hét vakblad voor vroegtijdige signalering en hulp bij ontwikkelingsstoornissen. Vroeg (36, pag., 4x  per jaar) verschijnt in een oplage van circa 1.750 exemplaren.

2. Nieuwsbrief 
Wekelijks verstuurt VROEG een gratis digitale nieuwsbrief met actuele berichten, boekennieuws en een agendaoverzicht naar ruim 5.300 abonnees, waarvan velen de nieuwsbrief intern verder verspreiden. 

3. Website 
De website van Vakblad VROEG ontvangt gemiddeld ruim 20.000 bezoekers per maand.

Advertentiekaart
Klik hier voor onze advertentiekaart met informatie over mogelijkheden en tarieven.

Contact
Wilt u gebruik maken van onze mogelijkheden of eerst meer weten?

Neem dan contact op met Jan de Graaf, bladmanager: 0228-326068 / 06-21905843 vroeg@dgcommunicatie.nl