VROEG, hét vakblad voor u!

Vakblad Vroeg biedt verdieping aan alle professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind vanaf het moment van conceptie tot ongeveer 7 jaar. Het kwartaalmagazine is voor hen een belangrijke nieuws- en inspiratiebron: van pedagogisch medewerker tot kinderpsycholoog, van maatschappelijk werker tot verpleegkundige en van gespecialiseerd gezinsverzorger tot fysio-, spel- en ergotherapeut.

Vroegsignalering en vroeghulp is van groot belang om het jonge kind en zijn ouders waar nodig de helpende hand te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm van preventie om allerlei psychische en sociaal-maatschappelijke problemen op latere leeftijd voor te zijn. Vier maal per jaar bericht Vakblad Vroeg, 36 pagina's dik, over allerlei aspecten van hulp aan het jonge kind.

Ieder nummer heeft een thema waar meerdere artikelen vanuit verschillende invalshoeken op ingaan. Zo staat in de wintereditie de impact van traumatische gebeurtenissen op de emotionele binnenwereld van jonge kinderen centraal. Anders dan velen denken, is het juist deze groep die van alles kan overkomen, van een ongeluk met hete thee tot seksueel misbruik. Het minimaliseren van hun leed leidt ertoe dat deze kinderen voor hun verdere toekomst getekend kunnen zijn. Tijdig signaleren en het bieden van gerichte behandeling verdienen dan ook meer aandacht.

Verder in de jongeste editie een interview met prof.dr. Marian Jongmans, die haar functie van hoogleraar combineert met die van gezondheidszorgpsycholoog, en artikelen over onder meer vroege imitatie, kindermishandeling, slecht horen en kinderen met een matige start. Klik hier voor de volledige inhoudsopgave.

De prijs van een abonnement bedraagt in Nederland mits betaald per automatische incasso  € 25,-, in België € 30,- en in andere landen € 35,-  (incl. 6% BTW) per jaar . Betaalt u per acceptgiro dan komt er € 1,50 bij.

Abonnees ontvangen niet alleen jaarlijks vier magazines, maar hebben ook toegang tot ons uitgebreide online-archief. Ook kunnen abonnees kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de volgende congressen en studiedagen:
- 16-02-2017: Congres Vroegsignalering en Vroeghulp (50 euro korting)
- 11-05-2017: Congres Tijdig signaleren in de kinderopvang (50 euro korting)
- 16-05-2017: Congres Taalontwikkelingsstoornis (20 euro korting)
07-06-2017: Congres Eetproblemen bij jonge kinderen (50 euro korting)

Abonneren
Vul hieronder uw gegevens in en klik op de knop 'Abonneren'.